Exkurze v úpravně vody
v HrobicíchDne 11. října navštívili žáci tříd 8.A,B,C úpravnu vody v Hrobicích.
O vodě, její výrobě, čištění, složení, významu a využití se učíme v letošním roce v chemii.
Hrobice dodávají pitnou vodu pro velkou část Pardubic a okolí. Surovou vodu odebírají z písníku Oplatil a několika studní v okolí úpravny. Než voda doteče až k nám domů do kohoutků, musí projít mnoha úpravami. Čistí se mechanicky / filtry/ i chemicky / ozonem, chlorem, manganistanem, vápnem/.

Úpravnou nás provázel pan vedoucí a jeho zástupce. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny a prohlídka trvala asi 1,5 hodiny. Čistá pitná voda se potom uskladňuje v obřích podzemních vodojemech, které jsou na Kunětické hoře. Tyto vodojemy, ze kterých samospádem teče voda do města, jsme si také prohlédli. Náš poznávací výlet jsme podnikli s p. uč. Froschovou a p. uč. Musilovou a zakončili jsme ho prohlídkou zookoutku v areálu pod Kunětickou horou.

Zuzana Machová, 8.C