Zářijové aktivity 3. C a 4. D

Mladý lesník na Podhůře

   Aby byl návrat do školních lavic "milosrdný", vyrazily třídy 4.D a 3.C hned první školní týden do lesů Podhůra nedaleko Chrudimi. Na čistém vzduchu a s posledními letními paprsky ve vlasech tak děti mohly zopakovat přímo v terénu poznatky o lese, které ještě prohloubily v rámci programu Mladý lesník.
   Hravou formou se seznámily s náplní práce lesníka, s mapami, které lesníci používají, osahaly si všemožné pracovní náčiní i stroje, viděly naživo boj s kůrovcem a zahrály si třeba na lesní školku. Nejen, že si zopakovaly druhy stromů, ale také zkoumaly různé housenky a larvy, mraveniště, houby, uměle vytvořená jezírka nebo stopy zvěře.
   Na závěr slunečného dopoledne si vyzkoušely například frotáž kůry stromů nebo jiné zábavné aktivity.

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 576 pixelu.

Den s Kelty

   Ve čtvrtek s magickým datem 19.9.2019 vyrazily třídy 3.C a 4.D do Nasavrk, aby se přenesly do doby železné a na vlastní kůži si vyzkoušely drsný život Keltů.
   Ve skanzenu Země Keltů na nás čekali naši pravěcí průvodci, pod jejichž vedením jsme si prohlédli celý skanzen, vyzkoušeli si střelbu lukem a bitvu s měkce upravenými zbraněmi a štíty, ochutnali keltské speciality a vyrobili si vlastní mince. Vrtošivé počasí nás během dopoledne řádně prověřilo a kolem poledne jsme se už za svitu slunce pěšky přesunuli na nasavrcký zámek, kde nás zapálená paní průvodkyně doslova "přikovala k zemi" poutavým výkladem. Vše, co jsme si v Zemi Keltů vyzkoušeli prakticky, jsme zde zasadili do historických souvislostí, zopakovali si vše, co jsme se během dne naučili, ale také jsme se dozvěděli něco navíc o zvycích a pohřebních rituálech Keltů.
   Kolem třetí hodiny odpoledne nás unavené autobus vysadil u školy.

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 576 pixelu.