Táhneme
za jeden provaz ......V úterý 24.9. 2019 jsme spolu s rodiči, prarodiči a sourozenci táhli za jeden provaz ....
Počasí nám v odpoledních hodinách na zahradě školní družiny přálo a tak jsme společnými silami prolézali, běhali, skákali, házeli ... zkrátka rodinnými silami plnili rozmanité úkoly.
Zdravé občerstvení bylo sladkou tečkou za krásnou akcí ŠD.

Děkujeme všem, kteří se dostavili.

Kolektiv školní družiny