PROJEKT  EKOŠKOLA

Školní rok  2017/18

Pár slov o Ekoškole

   Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a dopad svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
   Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen sedmi kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.  
   Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).
   U každého tématu si může škola realizovat množství praktických činností ve škole či v jejím okolí. Nemusí se vždy jednat o finančně náročné opatření, stačí začít něčím malým, například zavírat kohoutek s vodou či zbytečně nesvítit.
   V letošním školním roce budou naše ekotýmy společně s třídními kolektivy realizovat další úkoly týkající se zlepšování školního prostředí, šetření energiemi, vodou a třídění odpadů. Na jaře roku 2014 jsme již potřetí obhájili mezinárodní titul Ekoškola. Tento titul nám je propůjčen společně s vlajkou a logem na čtyři roky.
   Na naší škole tento projekt probíhá od samého začátku jeho existence, tzn. již 10 let. V roce 2007 jsme získali titul Ekoškola 1. stupně, v r. 2010 jsme obhájili titul Ekoškola 2. stupně a ve školním roce 2013/14 to byl titul Ekoškoly 3. stupně – což se zatím podařilo jen několika málo školám v Pardubickém kraji.

Pracovní týmy ekoškoly

EKOTÝM - PROSTŘEDÍ

Mgr. L. Hadravová
7. A - A. Kubíková, N. Doležalová, S. Gobernacová, A. Jánská, V. Holušová
7. B - K. Vašíčková

EKOTÝM - ODPADY

Mgr. I. Havlasová
9. B - J. Hybeš, O. Zeman, Š. Bříza, M. Dvořák, P. Gašník, E. Bernatová, K. Turková

EKOTÝM - ENERGIE

Mgr. E. Herzánová
6. C - N. Reimannová, , P. Pochobradská, V. Horáčková, N. Křtěnová, K. Šubotníková,   L. Smejkalová, N. Stará, K. Čížková

EKOTÝM - VODA

Mgr. P. Miksánek
9. A - N. Bisová, D. Poláková
8. B - J. Knespl, F. Resutik
7. A - K. Salavcová, K. Jiráková

EKOTÝM - DOPRAVA

Mgr. H. Froschová
9. A - A. Kolláriková, A. Kočková, S. Gruberová, P. Šimková
8. A - A. Těšitelová

EKOTÝM - EKOKODEX

Mgr. M. Stoklasová
7. A - S. Bohunická, T. Valentová
7. B -  T. Jelínek, K. Kamenická, J. Peřinová

EKOTÝM - BIODIVERZITA

Mgr. L. Vánská
9. A - K. Dvořáková, E. Spudilová, L. Korbelová
7. B - J. Chlumecká, M. Zdeňková

 Mgr. Lucie Vánská