Výprava do ptačího parku

   21. května se vydaly Tomíkovy třídy 2.C a 3.D na výpravu do Ptačího parku Josefovské louky.
   Na jeho okraji na nás čekal správce parku, který hned na úvod "ulovil" slepýše, kterého si mohli všichni prohlédnout a pohladit. Poté jsme si užili svobodně a do sytosti obyčejného bahna, abychom se mohli soustředit na pokus: na modelu říční krajiny jsme si názorně ukázali, jak rychle se voda vylije z břehů tam, kde je koryto řeky upravováno a "rovnáno", a jak pomalu a plynule se plní koryto v přirozené říční krajině plné meandrů a zákrut. Pak už jsme se konečně vydali do Josefovské džungle.
   Pozorovali jsme stopy činnosti bobra, parazitické rostliny, choroše, obojživelníky a pokud jsme zrovna nekřičeli, mohli jsme poslouchat zejména zpěv slavíků. Dalekohledem jsme pozorovali volavku bílou a její vzácnou kolegyni volavku stříbřitou. Na informačních panelech jsme si mohli prohlédnout, jak vypadalo údolí Metuje s jeho zvířecími obyvateli v období před 8 000 lety.
   Džunglí jsme došli až k ohradám s divokými koňmi - díky jejich spásání je při troše štěstí vidět, jak na louce pobíhají kuřátka čejky chocholaté.
Po svačině jsme se vrátili k autobusu a vydali se na zpáteční cestu.

Mgr. Kateřina Kánská

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 683 pixelu.