Spaní v ŠD

   Ve čtvrtek 19. dubna jsme s dětmi z druhých ročníků zachraňovali kouzelnou říši Fantázii.
   Nejprve si každý z nás vyrobil ochranný amulet Auryn, potom jsme přelouskali dopis od Átreje, který nás poslal za Falcem. Falco nám po splnění úkolu prozradil, že musíme jít přes bažiny a najít Morlu, která ví, jak Fantázii zachránit. Nakonec jsme po rozluštění šifry vymysleli Dětské císařovně jméno a Fantázii jsme společnými silami zachránili. Večer jsme ulehli do spacáků ve družince a při pohádce Nekonečný příběh jsme pomalu usnuli.

 Alena Mifková, Iva Kohoutková, Dana Strakošová a Jitka Štěpánková 

<