na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czSTÁVKA 6.11. 2019

Vážení rodiče,
rozhodli jsme se připojit k celodenní stávce pedagogů, jejímž prvotním impulsem byla situace v odměňování.
Stávka je vyhlášená Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na středu 6.11. 2019.
Informace od ČMOS přikládáme přílohou. Na naší škole stávkujeme především z důvodu kritické situace nedostatku učitelů. V současné době není bohužel učitelské povolání příliš atraktivní, ve společnosti nedosahuje dostatečné
prestiže. Všichni chceme nejlepší vzdělání pro naše děti, my ale víme, že k tomu nejsou dostatečné podmínky
z důvodu nekoncepčnosti celého systému školství. Chceme tímto postojem upozornit nejen na finance,
ale apelovat na politiky, aby si uvědomili, že naše budoucnost je v rukou dnešních dětí.

Stávkující zaměstnanci ZŠ Staňkova

V den stávky nevyučujeme. Žákům 1. – 5. ročníků nabízíme náhradní program
- dohled v budově školy od 6.00 do 16.00 hodin.


Stravování je zajištěno pro všechny žáky.
Obědy se budou vydávat od 10.45 - 13.00 hodin. Oběd si odhlaste, pokud dítě zůstane doma.

Zájmové kroužky, doučování a kluby hrazené z EU se také ruší, budou nahrazeny,
nový termín vám sdělí vedoucí aktivit.

Děkuji
Gisela Kostelecká, ředitelka školy