„ DĚTI UČÍ DĚTI TŘÍDIT ODPAD“

   Během listopadu a prosince proběhla na naší škole akce „Děti učí děti třídit odpad“.
   Žáci osmého ročníku volitelného předmětu ekologie připravili pro své spolužáky výstavu o odpadech, jejich třídění a dalším využití. Děvčata sedmých ročníků z Ekotýmu  ekokodex výstavu využila a učila zde své mladší spolužáky z 1. a 2. tříd správně třídit odpad.
   Nejdříve s nimi děvčata  zopakovala, co do kterého kontejneru patří a nepatří a potom je formou hry zkoušela, jak si nové informace zapamatovali. Nakonec pro ně měla děvčata připravený pracovní list, který když správně vyplnili, dostali malou odměnu.

Mgr.Michaela Stoklasová

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 768 pixelu.