Přestavba učeben
a organizační změny od června 2018


Aktuální informace o stavbě (23. 10.)

Náhradní umístění tříd (16. 8.)