Přestavba učeben
a organizační změny od června 2018


Nové rozmístění tříd

Obsazení kabinetů