Exkurze do úpravny vody v Hrobicích

   V úterý 19. 2. se vydaly Tomíkovy třídy 1. C a 2. C na exkurzi do úpravny pitné vody v Hrobicích, kde se nás ujali ochotní zaměstnanci a provedli nás celým procesem úpravy povrchové a podzemní vody na vodu pitnou. 
  
Prohlídku jsme začali na velíně, kde se celý proces řídí, a kde jsme v lahvích porovnali oba zdroje, ze kterých se pitná voda vyrábí - podzemní vodu z vrtů na přilehlém pozemku zakalenou usazeninami železa a manganu a vodu z nedalekých písníků. Poté jsme prošli celou cestu vody od surové k pitné - ta se po celém procesu shromažďuje ve vodojemu na Kunětické hoře, odkud se distribuuje do vodovodní sítě.
   Na závěr jsme dostali na památku lastury slávičky mnohotvárné - sladkovodního mlže, jehož vajíčka se spolu s nasávanou vodou dostávají do potrubí. Protože se stihnou "po cestě" vylíhnout, usazují se jejich lastury v nádržích.
   Exkurze tematicky zapadá do projektových pátků Tomíkových tříd, proto jsme zde načerpali mnoho inspirace.

Mgr. Kateřina Kánská

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 576 pixelu.