Vybíjená 6. tříd

   V pátek 13. 4. 2018 sehrálo družstvo chlapců ZŠ Staňkova 5 utkání na turnaji ve vybíjené. Turnaj se konal na ZŠ Dubina a celkem se ho zúčastnilo 10 škol. Ve velice vyrovnaných zápasech obsadili chlapci konečné 7. místo a nepostoupili do okresního kola.
   Ve středu 18. 4. 2018 proběhlo okrskové kolo ve vybíjené dívek. Turnaj uspořádala ZŠ Svítkov a o postup do okresního kola bojovalo celkem 11 týmů. Družstvo dívek ZŠ Staňkova sehrálo celkem 6 zápasů a obsadilo konečné 3. místo. Postoupilo tak do okresního kola, které se uskuteční  v Moravanech.
   Ve středu 25. 4. 2018 se uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené dívek 6. tříd. Turnaj se konal v Moravanech a zúčastnilo se ho 8 nejlepších škol z Pardubicka, Holicka a Přeloučska.
   Družstvo děvčat ZŠ Staňkova pod vedením kapitánky N. Křtěnové ve složení: E. Králová, L. Pospíšilová, K. Dobsová, G. Holečková, M. Kubíková, N. Raušerová, N. Reimannová, V. Horáčková, L. Smejkalová, P. Pochobradská, B. Kulhánková, T. Kulhavá a E. Jehličková vyhrálo základní skupinu i semifinále. Děvčata postoupila do finále, kde těsně prohrála s družstvem ZŠ Benešovo náměstí a obsadila tak krásné 2. místo.
   Všem účastníkům chlapeckého i dívčího turnaje děkujeme za bojovnost a reprezentaci školy.

K. Svobodová a G. Těšitelová

Všechny obrázky jsou uloženy ve formátu *.jpg a s rozlišením 1024 x 768 pixelu.