na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Zápis do 1. ročníku

Seznam uchazečů podle ID žádosti
o přijetí k základnímu zdělávání, kteří jsou přijatí do 1. ročníku
Organizační pokyny
Základní informace
Maskoti naší školy a zápisu
Saxana a kocour Max
Doprovodné akce k zápisu

23.března 2023

od 17:00 hodin

BESEDA vedení školy a třídních učitelek 1. ročníku s rodiči s programem pro děti

4.dubna 2023

od 9.00 - do 11:00 hodin

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE pro mateřské školy

11.dubna 2023

od 8.00 - do 10:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍke staženíke stažení
Kritéria přijímání
Správní řízení
Jak můžete pomoci
svým dětem
Vzdělávání žáků s SVP, nadaných
a mimořádně nadaných
Desatero pro rodiče