na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz0d 4. 1. 2021
Škola otevřena pro 1. a 2. ročníky

Žáci 3. - 9. ročníků opět přechází
na distanční výuku formou on-line hodin.
Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu
jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Podrobné informace k režimu byly zaslány přes EŽK dne 30.12.2020


Vedle distanční výuky nabízíme individuální konzultace ve škole ve formě jeden žák + jeden vyučující s možností účasti rodiče. Individuální konzultace nabízíme jako doplňující formu k online hodinám, nikoliv prioritní.
V případě, že budete mít zájem o osobní konzultaci, požádejte přes EŽK konkrétního vyučujícího a přidejte téma konzultace. Vyučující si s vámi dohodne termín konzultace.

Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd formou „krabičky“.
Krabička je k vyzvednutí výdajovým okénkem u školní jídelny od 11:15 do 14:00 hodin.

Zájmové kroužky prezenčně jsou prozatím zakázané.
Doučování a kluby v rámci evropské dotace budou probíhat:
na dálku formou online hodin pro 3. až 9. ročník,
prezenčně pro 1. a 2. ročník

Více informací naleznete v elektronické žákovské knížce.

V případě nejasnosti se neváhejte obrátit na paní ředitelu, paní zástupkyni ředitelky nebo vedoucí vychovatelku.


PES: Stupeň 5