na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Devatenáctým rokem na škole pracuje Sněm dětí.
Je tvořen zástupci 3. až 9. ročníků.
Sněm dětí zasedá v letošním školním roce každou první čtvrtek v měsíci spolu s vedením školy.
Zde si předáváme informace o životě školy a žáci se podílí na přípravě některých školních akcí.

V loňském roce Sněm dětí zorganizoval Filmový den pro celou školu.
Také zařídil usazení zrcadel na žákovských toaletách.

Dva zástupci naší školy se účastní jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice
a informace z této činnosti předávají vedení školy a zástupcům tříd.
V letošním školním roce to budou žákyně 9. A – Anna Černíková a Sára Bohunická.