na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Školní rok 2022/23

Dvacátým prvním rokem na škole pracuje SNĚM DĚTÍ.

Je tvořen zástupci 3. až 9. ročníků. V letošním školním roce se scházíme každý první čtvrtek v měsíci. Pokud je potřeba, setkáváme se častěji.

Rádi bychom tento školní rok na jaře opět vyjeli na třídenní pobyt. Na těchto pobytech děti ze Sněmu vždy připravují zajímavé projekty, které následně uskutečňujeme.

Jedním z projektů Sněmu dětí je akce Maraton 128. 2. června 2022 proběhl již třetí ročník, do kterého se odpoledne zapojili i rodiče. Děti vyzvaly své rodiče, aby se pokusili překonat jejich čas. To se nepodařilo, ale děti i rodiče si akci užili. Těmito akcemi se snažíme posílit sounáležitost školy a rodin našich žáků.

V tomto školní roce také uskutečníme Program osobnostního rozvoje. Pro žáky naší školy je Program rozdělen do tří základních kategorií: pohyb, dovednosti, dobrovolnictví. Sněm se podílí na určování hodnocení tohoto Programu.

Celá práce Sněmu dětí je podpořena vedením školy a Spolkem rodičů. Rádi bychom vytvořili silnou komunitu těchto tří subjektů.

Dva zástupci naší školy se účastní jednání Dětského parlamentu při Magistrátu města Pardubice a informace z této činnosti předávají vedení školy a zástupcům tříd. V letošním školním roce to jsou dvě žákyně osmého ročníku.