na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZápis do 1.ročníku

  1. ročník pro školní rok 2020/2021

(Jména jsou nahrazena evidenčním číslem dítěte, naleznete ho v obálce
společně s dalšími dokumenty, které vám byly odeslány)

třída 1.A
třídní učitelka:
Mgr. Romana Stanislavová

2020101
2020102
2020103
2020104
2020105
2020106
2020107
2020108
2020109
2020110
2020111
2020112
2020113
2020114
2020115
2020116
2020117
2020118
2020119
2020120
2020121
2020122
2020123
2020124
2020125
2020126


třída 1.B
třídní učitelka:
Bc. Veronika Nekvindová

2020201
2020202
2020203
2020204
2020205
2020206
2020208
2020209
2020210
2020211
2020212
2020213
2020214
2020215
2020216
2020217
2020218
2020219
2020220
2020221
2020222
2020223
2020224
2020225
2020226


třída 1.C
třídní učitelka:
Mgr. Lucie Rybová

2020301
2020302
2020303
2020304
2020305
2020306
2020307
2020308
2020309
2020310
2020311
2020312
2020313
2020314
2020315
2020316
2020317
2020318
2020319
2020321
2020322


Celkový počet žáků ve třídě není finální, jelikož stále probíhá správní řízení
v rámci žádostí o odklad povinné školní docházky

V Pardubicích, dne 13.5. 2020
Mgr. Gisela Kostelecká, ředitelka školy  Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zaslali jsem vám poštou obálku s informacemi k nástupu dětí do 1. ročníku od 1.9. 2020.

Obálka obsahuje:
- pozvánku na srpnovou Předškoličku - níže ke stažení
- pozvánku na třídní schůzku - 2.9. 2020 od 17.00 hodin
- seznam se základními školními potřebami, které bude dítě ve škole potřebovat
- informace ke stravování včetně přihlášky
- žádost o čipovou kartu DPMP
- evidenční číslo dítěte